Briarwood Motel | Valdosta - Lowndes County, GA
Briarwood Motel

1934 Briarwood Road/I-75, Exit 16
Valdosta GA 31601
Phone: 229.242.4205